Commercial laundry support for ongoing leading performance

Simply outsource your service to our network of authorized partners. Their full support laundry maintenance, servicing and knowledge keeps your laundry running at peak efficiency.

Contact us

Co zawiera

Sieć dystrybutorów

wsparcie w większości regionów. Pomagamy zapewnić, że przedstawiają nasze marki i rozwiązania w sposób zapewniający doskonałe wrażenia użytkownika końcowego.

Oryginalne części Duet Sewis

engineered and tested for leading performance. Our exceptional warranty terms demonstrate our confidence in quality.

Mój Duet Serwis

to wyjątkowe źródło wsparcia online z technicznymi instrukcjami instalacji, obsługi i konserwacji Twojego komercyjnego sprzętu pralniczego. Oferuje również łatwe do naśladowania filmy.

Wskazówki dotyczące konserwacji

pomocne wskazówki dla naszych komercyjnych partnerów pralniczych dotyczące właściwej konserwacji i kontroli w celu zapewnienia najwyższej wydajności

Wskazówki bezpieczeństwa

środki ostrożności i wytyczne dotyczące ochrony prania i osób, które mają z nim kontakt.

Szkolenie

w tym szkoły serwisowe i seminaria dotyczące konserwacji dla naszych dystrybutorów, partnerów wsparcia i ich zespołów.

Which contains

Distributor network

support in most regions. We help ensure they present our brands and solutions in a way that ensures a great end user experience.

Duet Serwis Genuine Parts

engineered and tested for leading performance. Our exceptional warranty terms demonstrate our confidence in quality.

My Duet Serwis

is a unique online support resource with technical installation, operation and maintenance manuals for your commercial laundry equipment. It also offers easy-to-follow videos.

Maintenance tips

helpful tips for our commercial laundry partners for proper maintenance and inspection to ensure peak performance.

Safety tips

precautions and guidelines to safeguard your laundry and the people who come in contact with it.

Training

including service schools and maintenance seminars for our distributors, support partners and their teams.

Don’t wait, contact us now.